Mainersvilio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia

Lokacija: 320 Spruce St., Minersville, Pennsylvania 17954
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Informacija apie šį objektą rengiama.