Mahanoi Sičio Šv. Juozapo bažnyčia

Lokacija: 600 W Mahanoy St., Mahanoy City, PA 17948
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Informacija apie šį objektą rengiama.