Lyskava

Lyskava

Metai: XVI a.
Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Lyskavos gyvenvietė įsikūrusi prie istorinio Gardiną ir Brestą jungusio kelio. Nuo XV a. pabaigos priklausė įtakingai Kločkų giminei.

Parapinę katalikų bažnyčią Lyskavoje 1527 m. fundavo vėlesnysis Vitebsko vaivada ir Žemaitijos seniūnas Motiejus Kločka. Vilniaus kanauninkas Jonas Bychovecas Lyskavoje įkurdino misionierių vienuolius ir 1763–1785 m. pastatydino mūrinę Švč. Trejybės bažnyčią. Jos interjeras gausiai dekoruotas sienų tapyba. XIX a. viduryje, caro valdžiai vienuolyną uždarius, bažnyčia 1866 m. paversta stačiatikių cerkve. Po Antrojo pasaulinio karo iš jos liko griuvėsiai.

 

Klajumienė, Dalia, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012