Lyskava

Lyskavos gyvenvietė įsikūrusi prie istorinio Gardiną ir Brestą jungusio kelio. Nuo XV a. pabaigos priklausė įtakingai Kločkų giminei.

Parapinę katalikų bažnyčią Lyskavoje 1527 m. fundavo vėlesnysis Vitebsko vaivada ir Žemaitijos seniūnas Motiejus Kločka. Vilniaus kanauninkas Jonas Bychovecas Lyskavoje įkurdino misionierių vienuolius ir 1763–1785 m. pastatydino mūrinę Švč. Trejybės bažnyčią. Jos interjeras gausiai dekoruotas sienų tapybą. XIX a. viduryje, caro valdžiai vienuolyną uždarius, bažnyčia 1866 m. paversta stačiatikių cerkve. Po Antrojo pasaulinio karo iš jos liko griuvėsiai.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Lyskava
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
Kiškos
Motiejus Vaitiekaitis Kločka (?–1543)