Lvivo Šv. Andriejaus bernardinų bažnyčia

Lvivo Šv. Andriejaus bernardinų bažnyčia

Lokacija: Soborna Square 1, Lviv
Metai: 1630 m.
Autorius: Paolo Dominici Romanus, Amvrosy Prykhylny, Andreas Behmer
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Susijusios asmenybės: Jonas Frederikas Sapiega

Susiję laikotarpiai: 17 a.

Reikšmė Lietuvai: Su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste susijęs paveldas Lvive.

Bernardinų bažnyčia pastatyta 1600-1630 m. anksčiau šioje vietoje stovėjusios medinės bernardinų bažnyčios vietoje. Dėl savo lokacijos – bažnyčia ir vienuolynas buvo už miesto sienos – statiniai įgavo gynybinių detalių. Šventovę kūrė keli autoriai. Pradžioje bažnyčią statė architektas Paolo Dominici Romanus, po jo mirties 1618 m. darbą tęsė Amvrosy Prykhylny (Nutclauss). Bažnyčios dekorą užbaigė Andreas Behmer.

Bernardinų bažnyčios frontone yra įkomponuoti Abiejų Tautų Respublikos heraldiniai ženklai – Lenkijos Erelis ir Lietuvos Vytis.

Šventovėje palaidotas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Sapiegų atstovas, ATR valstybinis ir karinis veikėjas Jonas Frederikas Sapiega (1618–1664).

Bažnyčia ir vienuolynas šiuo metu priklauso Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčiai.