Lorenso Saldžiausios Jėzaus Širdies bažnyčia

Lokacija: 150 Garden St. Lawrence, MA 10840
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Informacija apie šį objektą rengiama.