Liubčios pilis

Nuotrauka iš https://en.wikipedia.org/wiki/Lubcha_Castle#/media/File:Liub%C4%8Da_Castle_20180501_173501.jpg, CC BY-SA 4.0

Liubčios pilis pastatyta XVI a. pabaigoje, o XVII a. padidinta ir sustiprinta. Ji stovi dešiniajame Nemuno krante, kitados turėjo keturis bokštus. 1581 m. pilis pastatyta kaip Jono Kiškos tvirtovė, turėjo medines sienas ir akmens bokštą bei iš trijų pusių supančius gynybinius griovius. Valdant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiajam etmonui Kristupui Radvilai, pilyje buvo saugomas jo iždas, o šeimininkaujant jo sūnui, Lietuvos didžiajam etmonui Jonušui Radvilai, – ir kunstkamera, tai yra vienas XVI ir XVII a. sandūrai būdingų senienų bei keistenybių rinkinių, to meto didiko statuso ženklas. Jonušas Radvila pristatė dar tris gynybinius bokštus. Pilis ypač nukentėjo 1655 m. per kazokų kariuomenės antpuolį. XVIII a. ji visiškai prarado gynybinę reikšmę. Pietvakarinėje ir pietrytinėje piliavietės dalyje išliko du galingi mūriniai pilies bokštai. Pirmasis buvo įvažiuojamųjų vartų bokštas. Bokštas buvo galingo kubo formos, kuri 8 m aukštyje perėjo į aštuoniabriaunį. Manoma, kad tai seniausias pilies bokštas ir greičiausiai jis buvo vienintelis mūrinis bokštas ankstesnėje medinėje pilyje.

1864 m. ant XVII a. senosios Liubčios pilies pamatų buvo pastatyti dviejų aukštų neogotikiniai rūmai. XIX a. pabaigoje Liubčios savininkas Eduardas Falz-Feinas pilį atnaujino – šalia įvažiuojamųjų vartų bokšto pastatytė neogotikinį flygelį (išlikęs), pertvarkė sodą ir parką. Naujieji rūmai buvo stipriai apgriauti per Pirmąjį pasaulinį karą, o po beveik keturiasdešimties metų, 1947-aisiais, buvo perstatyti į vidurinę mokyklą. 

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012);

http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/365 ;

https://en.wikipedia.org/wiki/Lubcha_Castle .

Baltarusija
Gardino sritis
Liubčia
nekilnojamasis kultūros paveldas
archeologija
architektūra
1400-1450
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
Jonas Kiška (1547–1592)
Jonušas Radvila (1612–1655)
Kristupas Radvila Perkūnas (1547–1603)
Radvilos