Vytis Freibergo katedroje

Metai: XVIII a.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Freibergo katedroje yra Augusto Stipriojo herbas su Abiejų Tautų Respublikos heraldika. Saksonijos kurfiurstas Augustas Stiprusis (1670—1733) buvo ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1697–1704 ir nuo 1709 m.), bei Lenkijos karalius. Dėl didelės fizinės jėgos buvo pramintas Stipriuoju. Gyveno išlaidžiai, mėgo pramogas. Saksonijos kurfiurstu tapo po brolio mirties, Abiejų Tautų Respublikos (ATR) valdovu – remiamas Rusijos, Austrijos ir Prūsijos monarchų, saksų kariuomenės, papirkęs įtakingus ATR ponus ir slapta persikrikštijęs iš protestantų į katalikus. Būdamas Saksonijos absoliutinis valdovas siekė tokiu tapti ir ATR.

Norėdamas atsiimti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (kartu su Lenkija) valdytas ir švedų užimtas Pietų Estiją bei Latvijos Vidžemę 1698 m. su Rusijos Petru I sudarė antišvedišką sutartį. Saksų įsiveržimu į Vidžemę ir Rygos apgultimi prasidėjo Šiaurės karas (1700–21). Valdant Augustui II dėl karų, didikų kovų, badmečių ir 1708–11 m. maro 1/3 sumažėjo gyventojų, smuko ūkis, sumenko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir visos ATR karinė galia ir politinė įtaka, iro valdymo sistema (iš 1717–33 m. vykusių 18 ATR seimų 13 iširo). ATR politinį gyvenimą vis labiau ėmė kontroliuoti Rusija, Prūsija, vėliau ir Austrija.

 

Sliesoriūnas Feliksas, https://www.vle.lt/straipsnis/augustas-ii