Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Cooma mieste

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

„Vėliavų prospektas“ yra žymus regiono daugiakultūris paveldas ir paminklas hidroelektros inžinerijos bei irigacijos sistemai „Snowy Scheme“. Prie šio projekto įgyvendinimo Naujajame Pietų Velse prisidėjo dešimtys tūkstančių įvairių tautybių imigrantų, tarp jų ir lietuvių. Tuo metu tai buvo ambicingiausias inžinerinis projektas pasaulyje. Manoma, kad ši programa stipriai prisidėjo prie Australijos daugiakultūriškumo.

„Vėliavų prospektas“ buvo įrengtas Cooma mieste, Sniego kalnuose, 1959 m., pažymint 10-ąsias projekto statybos pradžios metines. Kai kurios vėliavos reprezentuoja nebeegzistuojančias tautas, o kitos – ankstesnes nacionalines vėliavas, kurios dabar yra pakeistos.

Čia tarp kitų vėliavų plazda ir Lietuvos trispalvė.

 

Užsienio reikalų ministerijos informacija

https://www.snowymonaro.nsw.gov.au/Community/Vibrant-Communities/Arts-and-Culture/Public-Art/Avenue-of-Flags