Lietuvos pasiuntinybė Montevidėjuje

Lokacija: Cd de París 5836, Montevideo
Metai: XX a. antra pusė
Kategorija: Atmintinos vietos

1946–77 Montevidėjuje veikė Lietuvos ambasada Pietų Amerikai. 1962-06-05, mirus nepaprastajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui K. Graužiniui, laikinuoju reikalų patikėtiniu Montevidėjuje paskirtas A. Grišonas. Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje veikla nutrūko 1977-01-01 mirus A. Grišonui.

1940 m. liepą dėl Lietuvos sovietinės okupacijos Kazimieras Graužinis įteikė protesto notas Urugvajaus užsienio reikalų ministrui. 1946 m. pabaigoje Argentina suspendavo diplomatinius santykius su Baltijos šalimis, dėl ko ten buvusi Lietuvos pasiuntinybė 1947 m. buvo perkelta į Montevidėją.

Pasiuntinybė palaikė ryšius su Argentinos ir Urugvajaus užsienio reikalų ministerijomis, įstaigomis bei organizacijomis, kitų valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Buenos Airėse ir Montevidėjuje. Bendradarbiavo su Lietuvos diplomatais, Pasaulio lietuvių bendruomenės Pietų Amerikoje skyriais ir kitomis lietuvių išeivijos organizacijomis, Lietuvos okupacijos metais rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės klausimo kėlimu, platino informaciją apie Lietuvą. Pasiuntinybė gynė Lietuvos piliečių interesus Argentinoje ir Urugvajuje: išdavė Lietuvos Respublikos užsienio pasus, vizas, legalizavo dokumentus, tvarkė palikimų ir pilietybės reikalus.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/montevidejo-lietuviai/

https://www.vle.lt/straipsnis/kazimieras-grauzinis/

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/283447

https://diaspora.archyvai.lt/fondai/11/p18/doc1032