Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jurgio Šaulio kapas

Dianos Brunner nuotrauka

Nedidelėse Lugano miesto Kastanjolos (Castagnola) kapinėse, įspraustose tarp gyvenamųjų namų ir vingiuotų gatvių, palaidotas Jurgis Šaulys (1879-1948) – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, filosofijos daktaras, valstybės ir visuomenės veikėjas. Nuo 1938-1939 m. iki mirties jis gyveno greta esančiame Suviljanos rajone, eidamas Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio Šveicarijoje pareigas. Šveicarijos vyriausybei uždarius Lietuvos ambasadą (1946 m.) J. Šaulys ir toliau rūpinosi Lietuvos reikalais. Šalia yra jo žmonos Mafaldos Salvatini Šaulys (1888-1971) kapas. J. Šaulys iki pat savo mirties jis gaudavo korespondenciją, įvairią spaudą, komunikavo su kitais užsienyje likusiais Lietuvos diplomatais bei rezistencijos organizatoriais. Išlikę dokumentai rodo, jog 1948 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais t.y. likus vos kiek daugiau nei mėnesiui iki mirties (spalio 18 d.), Lugane lankėsi diplomatai V. Sidzikauskas ir iš Romos atvykęs S. Lozoraitis. Susitikimo metu buvo aptarti pasipriešinimo sovietų okupacijai klausimai. Kalbėta apie santykių tarp išeivijoje susikūrusio VLIK’o (Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas) ir užsienyje likusio Lietuvos diplomatinio sektoriaus suderinimą.

Parengta pagal: https://www.ldk-ticino.info/luganas-kastanjola

 

 

 

Šveicarija
Luganas
nekilnojamasis kultūros paveldas
atmintinos vietos
kapai
1900-1950
5.1.1. atpažinimo kriterijus
4.1.5. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Jurgis Šaulys (1879–1948)
1948 m.