Lietuvos gatvė Rosarijuje

Lokacija: Lituania, Rosario, Santa Fe Province
Metai: 1961 m.
Kategorija: Vietovardžiai

Rosarijus (Rosario) – miestas Argentinos rytuose, Santa Fe provincijoje, į šiaurės vakarus nuo Buenos Airių, Paranos dešiniajame krante. Tai trečias pagal gyventojų skaičių (po Buenos Airių ir Kordobos) Argentinos miestas.

1961 m. lietuvių bendruomenės iniciatyva mieste Lietuvos vardu pavadinta gatvė – Avenida Lituania. Lietuvos gatvėje stovi paminklas Evai Peron, dar žinomai kaip Evita.

20 a. pradžioje Rosarijuje įsikūrė pirmieji lietuviai. 1907 įkurta Krivių krivaičio draugija (nuo 1912 Aušros žvaigždė), 1926 – Lietuvių darbininkų apšvietos draugijos Pietų Amerikoje skyrius, 1927 – Dailės meno būrelis (1934 pertvarkytas į Lietuvių liaudies teatro sekciją, turėjo chorą Banga), 1934 – Lietuvos draugija, Šv. Kazimiero draugija (1950 pertvarkyta į Rosario lietuvių bendruomenę), 1947 – Lietuvių visuomeninis klubas. Daugiausia lietuvių į Rosarijų atvyko 1924–30. Iš pradžių nemažai jų dirbo skerdyklose ir fabrikuose, vėliau dalis tapo smulkiais pramonininkais ir prekybininkais. 1961 Rosarijuje gyveno apie 1000 lietuvių.

1954 kunigo J. J. Jakaičio rūpesčiu įkurta Šv. Kazimiero parapija ir vienuolynas, 1964 pastatyta pradinė lietuvių mokykla República de Lituania. 1963 Rosario lietuvių bendruomenės rūpesčiu išleista knyga Lietuviai Argentinoje. 1967 bendruomenė dalyvavo Rosario centrinio pašto rūmuose surengtoje fotografijos parodoje. 1967 kunigo Juozo Margio iniciatyva įkurtas vaikų ansamblis Vabaliukai.
Bendruomenė siekia išlaikyti lietuvių kalbą ir kultūrą, daug darbo atlieka savo jėgomis, kviečiasi pranešėjų ir meno sambūrių iš Buenos Airių ir Córdobos lietuvių kolonijų. Rosario veikia Lietuvos Respublikos garbės konsulatas Santa Fé provincijai.

https://www.vle.lt/straipsnis/rosario

https://www.vle.lt/straipsnis/rosario-lietuviu-bendruomene