Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule

Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule

Metai: 1977 m.
Autorius: Juozas Zikaras
Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

San Paulo rajone Vila Zelinoje yra Lietuvos aikštė, mišri lietuvių ir brazilų Šv. Juozapo parapija, bažnyčia. XXI a. pradžioje čia veikė Brazilijos lietuvių bendruomenės centras, Lietuvių katalikių moterų, Maldos apaštalavimo draugijos, sambūris Žilvitis (1950m.), tautinių šokių ansambliai Nemunas (1970 m., turi vaikų grupę Nemunėlis), Rambynas, skautų vietininkija Palanga, Lietuvos vyčių, ateitininkų draugovės (nuo 1950 m.), futbolo klubas. Lietuviškas knygas leido Bendrijos ir Garnio leidyklos.

1977 m. Vila Zelina rajone buvo pastatyta nugriauto Laisvės paminklo Kaune replika. Vienoje jos pjedestalo pusėje įrašyti žodžiai Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt, kitoje pusėje – Vyčio ženklas. Paminklas buvo pastatytas lietuvių imigracijos į Braziliją 50-ies metų sukakčiai pažymėti.

 

Stasė Matulaitytė, https://www.vle.lt/straipsnis/brazilijos-lietuviai/

Žulys Benjaminas, https://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/04/18/laikzmon_01.html