Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija

Lokacija: Via Casalmonferrato, 20, 00182 Roma
Metai: 1945 m.
Kategorija: Atmintinos vietos
Šv. Kazimiero kolegija (Collegio Lituano S. Casimiro) – Katalikų Bažnyčios institucija Romoje lietuviams kunigams rengti, jų kvalifikacijai kelti. Kolegija įsteigta 1945 m. arkivyskupo J. J. Skvirecko ir kitų rūpesčiu, 1963 m. jai suteiktos popiežiškosios kolegijos teisės. 1945–1990 Šv. Kazimiero kolegija buvo reikšmingas lietuvių išeivijos antikomunistinės veiklos organizavimo centras. Viešbutyje apsistodavo išeivijos politiniai veikėjai, diplomatai. Per veiklos metus kolegija išleido daugiau kaip 170 kunigų. Kolegijoje mokėsi kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas metropolitas G. L. Grušas ir kiti žymūs dvasininkai.