Lietuvių skautų stovykla „Rakas“

Lokacija: 1918 Hawley Rd, Custer, MI 49405
Kategorija: Atmintinos vietos

Informacija apie šį objektą rengiama.