Lietuvių namai su muziejumi ir biblioteka Baltimorėje

Lietuvių namai su muziejumi ir biblioteka Baltimorėje

Lokacija: 851 Hollins St., Baltimore, Maryland
Metai: 1921 m.
Autorius: Stanislaus Russell
Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldasNekilnojamasis kultūros paveldas

Pirmieji lietuviai Baltimorėje apsigyveno 1881-aisiais (kitais duomenimis – dešimtmečiu anksčiau[1]). Jie dirbo metalo apdirbimo, tabako, cukraus fabrikuose ir siuvyklose. Pirmosios bangos lietuvių emigrantai apylinkėje kūrė įvairias tautines ir religines organizacijas ir draugijų tinklą[2]. 1903 m., viena tokių organizacijų – Kęstučio draugija, įsigijo tris pastatus vakarinėje Bare gatvėje ir įkūrė lietuvių bendruomenės centrą. Po kiek daugiau, nei dešimtmečio, patalpos tapo per ankštos, todėl 1915-aisiais įsteigta „Lietuvių korporacija” (angl. „Baltimore Lithuanian Hall Association”). Korporacijai buvo patikėta rūpintis naujo pastato, skirto centro veikloms, paieškomis. Per du metus įstaiga nusipirko du (Parkinso ir Holinso gatvėse) Frederiko Knaupo kurčiųjų institutui priklausiusius, pagal JAV architekto Tomo Vinso projektą 1853 m. pastatytus, namus. Vienas iš pastatų, Parkinso gatvėje – išplėstas, įrengta koncertų salė (arch. Stanislavas Raselas), kitas, Holinso gatvėje – suremontuotas. Kelis metus trukę darbai baigti 1921-aisiais[3].

Be kultūrinių ir bendruomeninių veiklų, „Lietuvių namuose” atvykusiems tautiečiams „Lietuvių statybos ir paskolų asociacija” (angl. „Lithuanian Building and Loan Association”) teikė paskolas. 1978-aisias atidarytas muziejus, kuriame, be kitų eksponatų, saugoma unikali Henrio L. Gaidžio Lietuvos kariuomenės uniformų, ženklų ir ginklų kolekcija[4]. Šioje vietoje taip pat veikia seniausia lietuvių viešoji biblioteka JAV – „Baltimorės Lietuvių tautiškas knygynas“[5].

Architektūriniu požiūriu „Lietuvių namai“ – tradicinis istorizmo stilistikos miesto namas. Įdomu, kad lietuviai pastato fasadą papuošė Vyčiu. Tautinės ornamentikos yra ir salėje. Tebeveikiantis lietuvybės puoselėjimo centras yra svarbi lietuvių diasporos paveldo dalis.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Lithuanians in Baltimore and their Lithuanian Hall, prieiga per internetą: https://www.lithuanianhall.com/history.

[2] Pagal: Baltimorė. Visuotinė lietuvių enciklopedija, prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/baltimore/.

[3] Lithuanians in Baltimore and their Lithuanian Hall, prieiga per internetą: https://www.lithuanianhall.com/history.

[4] Pagal: Algis Lukas. Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje. Maryland: Lithuanian American Community, 2009, p. 62.

[5] ALIAS-PLIAS Penktasis suvažiavimas Baltimorėje. Technikos žodis, 1958 m., nr. 6, p. 12.