Lietuvių muzikos salė Filadelfijoje

Lietuvių muzikos salė Filadelfijoje

Lokacija: 2715 E Allegheny Ave, Philadelphia, PA 19134
Metai: 1909 m.
Kategorija: Architektūra (istorinė)

„Lietuvių muzikos namų“ bendrovė, įkurta įvairių Filadelfijos lietuvių klubų ir organizacijų iniciatyva 1907 m. Vienos seniausių, nepertraukiamai veikiančių lietuvių diasporos kultūrinių draugijų JAV tikslas – remti ir išsaugoti Amerikos lietuvių etninį ir kultūrinį paveldą, teikti finansinę pagalbą ligos atveju ir laidojimo pašalpas organizacijos nariams[1]. Tik įsikūrusi, bendrija pradėjo rinkti lėšas namų statybai. Filadelfijos pastatų ir jų architektų registre nurodoma, kad objekto projektą parengė vietos architektas, daugiausiai praktikavęs gyvenamųjų namų, daugiabučių statybose, Čarlzas Šefas[2]. 1909 m. gruodžio 31 d. įvyko naujojo pastato atidarymo iškilmės.

Muzikos salės (kitaip vadinamos „Lietuvių namais”) rūsyje įkurtas kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kambarys su biblioteka ir tautodailės muziejumi[3]. 1975-1987 m. Lietuvių muzikos salėje buvo atidarytas Lietuvių kultūros centras, skaitykla, konferencijų salės ir liaudies meno ekspozicija. Lietuvių kultūros centre sukaupta gausi istorinių lietuviškų leidinių kolekcija[4]. Tai vienas ryškiausių objektų siejamų su pirmosios bangos lietuvių išeivija. Istorizmo stilistikos, raudonų plytų pastato įėjimas papuoštas užrašu „Lithuanian Music Hall“.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] The Historical Society of Pennsylvania with the Balch Institute for Ethnic Studies, 2003 m., prieiga per internetą: https://hsp.org/sites/default/files/legacy_files/migrated/findingaid3043lmha.pdf.

[2] Philadelphia Architects and Buildings, prieiga per internetą: https://www.philadelphiabuildings.org/pab/app/pj_display_allarchitects.cfm/1147898.

[3]Pagal: Algis Lukas. Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje. Maryland: Lithuanian American Community, 2009, p. 64.

[4] Lithuanian Music Hall of Lithuanian Cultural Center of Philadelphia, priega per internetą: https://lithuanianmha.org.