Lietuvių koplytstulpis, Grotos nacionalinė šventovė

Lokacija: 8840 NE Skidmore St., Portland, OR 97220
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Informacija apie šį objektą rengiama.