Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge

Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge

Lokacija: Alter Postweg, Augsburg
Metai: 1945 m.
Autorius: Jonas Mulokas, Petras Vėbra
Kategorija: Paminklai

Augsburgo mieste Bavarijoje 1945 m. Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai iš Lietuvos pastatė puošnų kryžių, kurio korpuse lietuvių, vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis užrašė: „Augsburgo išeiviai lietuviai, maldaudami Dievo palaimos, gerbdami savo žuvusius ir dėkodami savo geradariams, stato šį lietuvišką kryžių, idant jis bylotų, kad čia karo audrų atblokšti lietuviai ilgėjosi savo tėvynės ir troško jai laisvės.“ Kryžiaus autorius – JAV vėliau išgarsėjęs architektas Jonas Mulokas.

Kryžius turi keturias statulėles: Lietuvos globėjo šv. Kazimiero, Žemaitijos vyskupų Merkelio Giedraičio ir Motiejaus Valančiaus bei Sopulingosios Dievo Motinos. Jų autorius – drožėjas Petras Vėbra. Vienoje iš korpuso pusių yra išraižytas Vilniaus Aušros vartų Dievo Motinos atvaizdas su trumpu lotynišku prierašu. Tai unikalus Lietuvos kryždirbystės ir istorijos paminklas Vokietijoje.

Baigiantis karui, amerikiečių karinė administracija Augsburgo priemiesčiuose Haunštetene ir Hochfelde įkūrė stovyklas pabėgėliams iš Baltijos šalių. Viena iš jų buvo pavadinta „Camp Baltic Hochfeld“. Jose buvo įkurdinta keli tūkstančiai lietuvių. Tarp jų buvo daug išsilavinusių ir kultūros žmonių, todėl Augsburgas tuo metu buvo tapęs vienu iš svarbiausių lietuvių kultūrinio gyvenimo centrų.

 

Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijoje informacija

https://www.urm.lt/de/lt/naujienos/bus-atidengiamas-restauruotas-lietuviu-pabegeliu-kryzius-augsburge