Lietuvių karių kapai Seinuose

Lokacija: Głowackiego gatvė, 16-500, Sejny
Metai: 1920 m.
Kategorija: Kapai

Seinų ir Berznyko kapinėse palaidoti Lietuvos kariai žuvo 1919-1920 m. lietuvių ir lenkų karino konflikto dėl Seinų krašto metu. 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo atlikti istoriniai tyrimai, nustatytos žuvusių karių pavardės, 2005 m. atnaujinti Seinuose bei Berznyke palaidotų karių antkapiai.

Seinų Naujosiose kapinėse, kairėje ties viduriu – Lietuvos savanorių kapai su keturiais kryželiais ir užrašais: Nežinomas Lietuvos karys, Šaulys Vincas Marcinkevičius 1919.08.28., Skyrininkas Motiejus Aleksa 1920.09.02. ir 5PP eilinis Antanas Stimburis 1920.09.02.

http://archyvas.punskas.pl/kapai-%E2%80%93-musu-istorijos-dalis/

https://consulate-sejny.mfa.lt/sejny/lt/naujienos/seinuose-ir-berznyke-pagerbtas-lietuvos-kariu-ir-savanoriu-atminimas

https://www.vle.lt/straipsnis/seinu-augustavo-operacija/