Lietuvių karių kapai Berznyke

Lokacija: Folwark-Berżniki kapinės
Metai: 1920 m.
Kategorija: Kapai

Seinų ir Berznyko kapinėse palaidoti Lietuvos kariai žuvo 1919-1920 m. lietuvių ir lenkų karino konflikto dėl Seinų krašto metu. 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo atlikti istoriniai tyrimai, nustatytos žuvusių karių pavardės, 2005 m. atnaujinti Seinuose bei Berznyke palaidotų karių antkapiai.

Berznyko parapijos kapinėse buvo palaidota apie 10 lietuvių karių. 1920 m. rugsėjo 22 d. kautynėse ties Berznyku žuvo ir šiose kapinėse palaidoti lietuvių kariai: Tadas Geležinis iš Švėkšnos, Kazys Liutinskas iš Vilkijos, Silvestras Petkevičius iš Klovainių, Abraomas Zibermanas ir Petras Saldukas (leitenantas) iš Kalvarijos.

 

http://ltnamai.sejny.pl/lankytinos-vietos

https://consulate-sejny.mfa.lt/sejny/lt/naujienos/seinuose-ir-berznyke-pagerbtas-lietuvos-kariu-ir-savanoriu-atminimas

https://www.vle.lt/straipsnis/seinu-augustavo-operacija/