Lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Lietuvių kapinės Rockwood mieste su V. K. Jonyno kurtu paminklu. Šių kapinių lietuvių sekcijoje buvo palaidotas Lietuvos karo lakūnas Jeronimas Grigalius Garolis (1900–1972). Kapinės yra registruota Australijos kultūros vertybė.

Užsienio reikalų ministerijos informacija

Šaltiniai: https://www.catholiccemeteries.com.au/wp-content/themes/creativecuriosity/PDF/brochure/korean-lawn-lawn-grave-rookwood.pdf ;

https://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/karines_oro_pajegos/istorija_1854/karo_lakunai_1919_-1940_m./sesiolika_metu_lekuve.html ;

https://www.vle.lt/straipsnis/jeronimas-garolis/ .