Lietuvių kankinių bažnyčia Misisogoje

Metai: 1978 m.
Autorius: Alfredas Kulpa-Kulpavičius, Ramojus Mozoliauskas, Albinas Elskus, J. Vainauskas, Juozas Bakis
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Lietuvių kankinių bažnyčią 1978 m. suprojektavo lietuvių kilmės architektas Alfredas Kulpa – Kulpavičius. Centrinė dalis už altoriaus su prisiėlusiojo Kristaus skulptūra buvo sukurta Ramojaus Mozoliausko. Kairėje nuo altoriaus yra penki Albino Elskaus sukurti vitražai. Trys pirmieji vaizduoja tris Lietuvos kankinius:  arkiv. T. Matulionį, arkiv. M. Reinį, vysk. J. Borisevičių, o kiti du: vyrą ir moterį, atstovaujančius nesuskaičiuojamam praėjusio šimtmečio ir visų amžių Lietuvos kankinių būriui.

Dešinėje altoriaus pusėje – J. Vainausko atlikta Aušros Vartų Marijos medžio skulptūra. Netoli jos – didelis A. Elskaus vitražas, vaizduojantis Lietuvos kančių dėl tikėjimo istoriją. Šoninė siena puošiasi siauručiais dailininko Juozo Bakio vitražais.

Vaikučių koplytėlė ir prieangis puošiasi A. Elskaus vitražais, nusakančiais lietuvių kovas už laisvę.  Marijos širdį veriantieji kalavijai išreiškia ir Lietuvos tikinčiųjų kančias.

 

Kulpa‑Kulpavičius Alfredas (1923 m. Baisogaloje – 2007 m. Druskininkuose) – Lietuvos ir Kanados architektas. 1941–43 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete, 1942–43 m. ir Kauno taikomosios dailės institute. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1951–2006 m. gyveno Kanadoje, iki 1997 m. dirbo savo įsteigtoje architektūrinėje bendrovėje Toronte. Kanadoje suprojektavo lietuvių parapijų bažnyčių: Aušros Vartų Monrealyje (1952 m.), Šv. Kazimiero Vinipege, Šv. Grigaliaus Toronte (abi 1959 m.), Prisikėlimo parapijos ir vienuolyno pastatus (1965 m.). Suprojektavo daugiaaukščių ir kotedžinių gyvenamųjų namų. Sukūrė smulkiosios architektūros statinių – kryžių, koplytstulpių, antkapinių paminklų.