Lietuvių kankinių bažnyčia

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Lietuvių kankinių bažnyčia, kurią 1978 m. suprojektavo lietuvių kilmės architektas Alfredas Kulpa – Kulpavičius. Šalia veikia „Anapilio“ sodyba, kuri yra didžiausias lietuvių bendruomenės centras Kanadoje. Didžiuliai pastatai su salėmis aptarnauja lietuvius ir kitus apylinkės gyventojus nuo 1972 m. Alfredas Kulpa – Kulpavičius (g. 1923) yra lietuvių architektas, architektūros mokslų daktaras ir dailininkas. 1941–1943 m. jis studijavo Vytauto Didžiojo universitete, o 1942–1943 m. ir Kauno taikomosios dailės institute. 1944 m. A. Kulpa – Kulpavičius emigravo į Vokietiją. Ten jis tęsė studijas – 1945 m. studijavo Hanoverio, o 1946 – 1948 m. Darmštado institute, o 1948–1952 m. jame dirbo. Nuo 1952 m. gyveno Kanadoje ir iki 1997 m. dirbo savo įsteigtoje architektų bendrovėje Toronte. 2006 m. grįžo į Lietuvą.
Parengta pagal: http://www.anapilis.ca/ .