Lietuvių kankinių bažnyčia Misisogoje

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Lietuvių kankinių bažnyčią 1978 m. suprojektavo lietuvių kilmės architektas Alfredas Kulpa – Kulpavičius.

Kulpa‑Kulpavičius Alfredas (1923 m. Baisogaloje – 2007 m. Druskininkuose) – Lietuvos ir Kanados architektas. 1941–43 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete, 1942–43 m. ir Kauno taikomosios dailės institute. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1951–2006 m. gyveno Kanadoje, iki 1997 m. dirbo savo įsteigtoje architektūrinėje bendrovėje Toronte. Kanadoje suprojektavo lietuvių parapijų bažnyčių: Aušros Vartų Monrealyje (1952 m.), Šv. Kazimiero Vinipege, Šv. Grigaliaus Toronte (abi 1959 m.), Prisikėlimo parapijos ir vienuolyno pastatus (1965 m.). Suprojektavo daugiaaukščių ir kotedžinių gyvenamųjų namų. Sukūrė smulkiosios architektūros statinių – kryžių, koplytstulpių, antkapinių paminklų.