Lietuvių kambarys Pitsbergo universitete

Lietuvių kambarys Pitsbergo universitete

Lokacija: University of Pittsburgh Cathedral of Learning, Pittsburgh, Pennsylvania 15208
Metai: 1940 m.
Autorius: Antanas Gudaitis
Kategorija: Architektūra (istorinė)

1935 m. Užsienio Reikalų Ministerija Kaune paskelbė „Lietuvių Kambario” Pitsbergo universitete dekoravimo projektų konkursą. Jo tikslas – viename iš JAV anglių ir plieno pramonės centrų (Pitsberge) kartu su kitomis 18 tautų, reprezentuoti Lietuvą ir lietuvių bendruomenę, kuri prisidėjo prie šio krašto klestėjimo.

Pirmąją vietą laimėjo ir 4500 litų premija skirta dailininkui Antanui Gudaičiui. Meninės kompozicijos sprendimus ir ornamentiką savo projekte A. Gudaitis panaudojo remiantis autentiška tautodailės medžiaga, esančia M. K. Čiurlionio galerijoje Kaune[1]. „Tokią sąlygą buvo pastatęs Pitsburgo universitetas.”[2]

Kambarys, kurio atidarymo iškilmės įvyko 1940 m. spalio 9 d., įrengtas neogotikiniame 42 aukštų dangoraižyje, vadintame „Mokslo katedra“ (angl. „Cathedral of Learning”), pirmajame aukšte, nedidelėje 20 vietų auditorijoje. Kitų tautų kambariai „pradėti ruošti 1927 m., lygiagrečiai su dangoraižio statyba[3].

Lietuvių laikraštyje „Žiburiai” rašyta, kad „Lietuvių Kambario” sienos – lininės drobės, austos rankomis, o raštą, pavadintą „Paukščių taku“, parinko Kauno audinių ekspertai. Toks simboliškas audinio pavadinimas reiškė „padangėje kelią, kurio kryptimi paukščiai per Lietuvą skrenda į šiltuosius kraštus.“ [4] Įvairioms kambario detalėms gausiai naudojamo šviesaus ir tamsaus ąžuolo medžiagos kontrastas susistiprintas lietuviškų medinių klėčių puošybai būdingais elementais: „palubėje keturios apvalios formos lempos, apvedžiotos ornamentiniais medžio išdrožinėjimais, atrodo, lyg apvainikuotos gėlių vainiku. “[5]  Pilkšvo stiklo trys „Lietuvių kambario” langai puošti švino medalionais, vadinamais „saulės ornamentais“, simbolizuojančiais saulę dienovidyje, kada ji atsispindi ant pakelės koplytėlių.

„Lietuvių Kambario” galinėje sienoje įkomponuotas šios erdvės pagrindinis akcentas –  padidinta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslo „Du karaliai“ freska, vienintelė to meto Amerikoje buvusi šio menininko paveikslo kopija. Jos autorius – Pitsbergo universiteto meno profesorius Filipso Elioto[6].

Vienas iš įspūdingiausių tarptautinio įsivaizdavimo apie nacionalinį architektūros charakterį pavyzdžių 1973 m. paskatino lietuvių inžinierių Jurgį Mikailą, dirbusį Detroito automobilių pramonėje „General Motors“, ir kitus lietuvių bendruomenės narius surinkti lėšų dar vienam „Lietuvių kambario” įrengimui viename iš Detroito universitetų.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Lietuvių tautinis kambarys Pittsburgho universitete. Draugas, 1962 m. lapkričio 23 d., p. 7

[2] Albertas Tarulis.  Lietuvių kambarys Pittsburgo universitete. Žiburiai, 1948 m. liepos 24, p. 4.

[3] Ibid., p. 4.

[4] Rytė L. Spingytė. Lietuvių tautinis kambarys Pittsburgho universitete. Lietuvių dienos, 1964 m. vasaris, p.10–12, p. 10.

[5] Ibid., p. 10.

[6] Ibid., p. 12.

 

Taip pat žiūrėkite:

https://www.nationalityrooms.pitt.edu/rooms/lithuanian-room