Argentinos lietuvių centras

Lokacija: Tabaré 6950, 1439 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Metai: 1926 m.
Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas

Argentinos lietuvių centrasJ. Basanavičiaus Argentinos lietuvių centras (Centro Lituano) – kultūros draugija, telkianti lietuvius kultūrinei ir visuomeninei veiklai. Įkurta 1926 Buenos Airėse. 1937 draugija Lietuva ir Lietuvių centras susijungė į vieną organizaciją ir pasivadino Argentinos lietuvių centru. Renka valdybą, pirmininką, vicepirmininką, sekretorių, iždininką. Dalyvauja Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos tarybos valdyboje. 21 a. pradžioje turėjo namus, sporto aikštę, tautinių šokių ansamblį, chorą, biblioteką, teatro trupę. Rengė Lietuvių išeivių dienas, Motinos, Vaiko, Pavasario ir Inkaro šventes. 1998 turėjo 300 narių.

Argentinos lietuvių centro patalpų Buenos Airėse fasadas papuoštas Gediminaičių stulpais.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/argentinos-lietuviu-centras/