„Lietuvių Centras“

Google Maps nuotrauka

Lietuvių kultūros draugija „Lietuvių centras“. Turi nuosavas patalpas, veikia vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų tautinių šokių kolektyvai, šeštadieniniai lietuvių kalbos kursai. Pastato fasadas puoštas Gediminaičių stulpais.

Argentina
Buenos Aires
nematerialus kultūros paveldas
atmintinos vietos
numizmatinę, sfragistinę, heraldinę, filatelinę, faleristikos vertę turintys objektai
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.4. atpažinimo principas