Leidiniai Latvijos nacionalinėje bibliotekoje

Lokacija: Mūkusalas iela 3, Rīga
Metai: XVI-XIX a.
Kategorija: Inkunabulai ir rankraščiai, žemėlapiai ir natos, knygos ir kiti leidiniai

Latvijos nacionalinėje bibliotekoje Rygoje saugomos XVI a. Vilniuje, brolių Mamoničių spaustuvėje kirilica išleistos knygos: Трибуналъ обователем великого княжества Литовского (1586 m.), Статут великого княжества Литовского (1588 m.) ir Апостол (1592 m.). Taip pat XVII a. Lietuvoje kirilica išspausdintas Naujasis Testamentas, XVIII a. Vilniaus jėzuitų išleista lietuvių gramatika, kalendorius iš spaudos draudimo laikų, Kristijono Gotlybo Milkaus (Christian Gottlieb Mielcke) sudarytas ir 1800 metais Karaliaučiuje išleistas „Lietuvių – vokiečių ir vokiečių – lietuvių kalbų žodynas“, 1883 ir 1884 m. laikraščio „Aušra“ numeriai ir kiti vėlesnių laikotarpių leidiniai.