Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui

Lazdynėliai (vok. Lasdinehlen, nuo 1938 m. – Gut zu Altkrug) – kaimas ir dvaras buv. Gumbinės apskrityje bei parapijoje, Sodviečių seniūnijoje, prie plento Karaliaučius–Eitkūnai. Buvusioje karališkoje girioje iškirstame plote Lazdynėlius įkūrė trys naujakūriai: Jonas (Ansas) Donelaitis, Pričkus Vilošaitis ir Kristupas Poseraitis, atsikėlę čia iš Didžiųjų ir Mažųjų Baičių. 1714 m. čia gimė Kristijonas Donelaitis, po tėvo mirties 1720 m. išsikėlęs į Karaliaučių. Lazdynėliuose kurį laiką dar gyveno Donelaičių giminės.

XIX a. pr. kulmiškajame kaime buvo 18 gyventojų dviejose sodybose. Lazdynėliai tada priklausė Žirgupėnų domenui. XIX a. per Lazdynėlių žemes nutiestas plentas Gumbinė-Stalupėnai (senasis vieškelis ėjo piečiau, per Sodviečius, palei Pisos upę). XIX a. pab. jau nebebuvo gimtojo K. Donelaičio namo. 1896 m. balandžio 8 d. Lazdynėlių dvaro sode iškilmingai atidengtas paminklinis akmuo su įrašu „Duonelaitis“. Jis pastatytas F. Tecnerio, J. Zauerveino ir M. Jankaus iniciatyva. Pasodintas ąžuoliukas iš Tolminkiemio klebonijos sodo. Dalyvavo lietuvių veikėjai ir draugijos.

XX a. pr. kulmiškasis dvaras valdė 122,5 ha teritoriją. Lazdynėliai sujungti su Sodviečiais – atskiros gyvenvietės nebeliko. Sovietmečiu buvo viskas sunaikinta – neliko nei Lazdynėlių sodybos, nei paminklinio K. Donelaičio akmens. 1989 m. grupė restauratorių ir literatūrologų iš Vilniaus nustatė buv. Lazdynėlių dvaro vietą. Minint peoto 275 metų jubiliejų, 1989 m. balandžio 15 d. buvo pasodinta 275 ąžuoliukų giraitė. 1990 m. rugpjūtį Lietuvos Respublikos rūpesčiu pastatytas paminklinis akmuo (architektas Kazys Napoleonas Kitkauskas, meistras Vilius Orvidas). Paminklas nuolatos niokotas, tvarkytas ir atkūrinėtas.

Parengta pagal: Mažosios Lietuvos enciklopedija, antras tomas, vyr. red. Zigmas Zinkevičius (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003).

 

Karaliaučiaus sritis
Gusevas
Kazys Napoleonas Kitkauskas (g. 1931)
Vilius Orvidas (1952–1992)
nekilnojamasis kultūros paveldas
nematerialus kultūros paveldas
atmintinos vietos
paminklas
1700-1750
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Kazys Napoleonas Kitkauskas (g. 1931)
Vilius Orvidas (1952–1992)
Francas Oskaras Tecneris (1863–1919)
Jurgis Zauerveinas (1831–1904)
Kristijonas Donelaitis (1714–1780)
Martynas Jankus (1858–1946)