Laikraščio „Aušra“ numeriai

„Aušra“ 1883, N.1-3; 5-8/9/10; 1884, N.1/2/3-12. Lietuvių pirmasis visuomeninis politinis ir literatūrinis žurnalas, išleistas spaudos draudimo metu Rytų Prūsijoje ir nelegaliai platintas Lietuvoje.

Latvija
Ryga
kilnojamasis kultūros paveldas
inkunabulai ir rankraščiai, žemėlapiai ir natos, knygos ir kiti leidiniai
1850-1900
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.3. atpažinimo principas
1883 - 1884 m.
Latvijos Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius