Kvedlinburgo analai SLUB bibliotekoje Dresdene

Metai: 1009 m., XVI a.
Kategorija: Inkunabulai ir rankraščiai, žemėlapiai ir natos, knygos ir kiti leidiniai

Saksonijos žemės, valstybės ir universiteto bibliotekoje Dresdene (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, arba SLUB) saugomas XVI a. II pusės Kvedlinburgo analų nuorašas. Kvedlinburgo analuose 1009 m. pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėtas Lietuvos vardas.

Kvedlinburgo analai (lot. Annales Quedlinburgenses), XI a. istorinis šaltinis. Vokiečių (saksų) parašyti 1008–30 m. lotynų kalba Kvedlinburgo Šv. Servacijaus moterų vienuolyne. 1009 m. įraše, kuriame aprašoma misionieriaus vyskupo Brunono (Bonifaco) mirtis, nurodoma, kad Brunonas su krikšto misija į prūsų žemes vyko iš Lenkijos ir buvo nužudytas Lietuvos (Litua) ir Rusios (Ruscia) pasienyje.
Išliko vienintelis XVI a. II pusės raštininko Georgo Fabricijaus padarytas Kvedlinburgo analų nuorašas.