Kūriniai Versalio rūmuose

Metai: XVII-XVIII a.
Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Versalio rūmuose, tarp spaudinių saugomi XVII a. piešiniai, vaizduojantys LDK ir ATR valdovus, didikus. Tarp jų yra Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio, Žygimanto Senojo, Kristupo Radvilos Perkūno, Leono Sapiegos, Boguslavo Radvilos, Vladislovo II Vazos portretai.

Versalio rūmuose galima pamatyti ir Vytį – ant Marijos Leščinskos arbatos servizo. Marija Leščinska (1703-1768) – Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanislovo Leščinskio duktė, karaliaus Liudviko XV žmona, Prancūzijos karalienė (1725–68). M. Leščinskos herbe įkomponuotas ir ATR herbas su vyčiais. 

 

https://www.vle.lt/straipsnis/marija-lescinska

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PCAR27O9P&SMLS=1&RW=1536&RH=754#/SearchResult&VBID=2CMFCIX3Q3QC4T&SMLS=1&RW=1536&RH=754