Kunigo, Nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio kapas

Kazimieras Steponas Šaulys (1872–1964) buvo lietuvių kunigas, visuomenės veikėjas, Vasario 16-osios akto signataras. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o nuo 1945 m. gyveno Šveicarijoje. Palaidotas Pambio Noranco kapinėse, tačiau 1968 m. jo palaikai perkelti į koplyčią Vereno kapinėse Romoje.

Parengta pagal LR užsienio reikalų ministerijos informaciją.

Šaltinis: https://www.vle.lt/straipsnis/kazimieras-steponas-saulys/ .

Italija
Roma
nekilnojamasis kultūros paveldas
kapai
1950-2000
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.5. atpažinimo principas
Kazimieras Steponas Šaulys (1872–1964)
1968 m.
Vereno kapinių koplyčia (žemėlapyje nurodytas kapinių, ne konkretaus kapo taškas)