Kazimiero Stepono Šaulio kapas Romoje

Metai: 1968 m.
Kategorija: Kapai

Kazimieras Steponas Šaulys (1872 m. Stemplėse – 1964 m. Lugane) – lietuvių kunigas, Lietuvos valstybės, Katalikų Bažnyčios, visuomenės veikėjas, Vasario 16 Akto signataras. Dėstė Žemaičių kunigų seminarijoje, 1922–40 m. ir 1941–44 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos ir filosofijos fakultete, buvo Bažnytinės teisės katedros vedėjas, profesorius, 1920–26 m. Žemaičių vyskupijos kancleris, 1926–44 m. Kauno arkivyskupijos generalinis vikaras.

1917 09 Lietuvių konferencijoje Vilniuje išrinktas į Lietuvos Tarybą. Prisidėjo prie Lietuvos laikinųjų konstitucijų (1919–22 m.) rengimo. 1920–22 m. Steigiamojo Seimo atstovas. Lietuvių krikščionių demokratų partijos veikėjas. Rūpinosi neturtingųjų globa, šalpa, buvo socialinės rūpybos, švietimo draugijų vienas steigėjų.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1945 m. gyveno Šveicarijoje. Palaidotas Pambio Noranco kapinėse, dabar Lugano dalis, tačiau 1968 m. jo palaikai perkelti į koplyčią Vereno kapinėse Romoje.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/kazimieras-steponas-saulys/