Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas
Gyčio Oržikausko nuotrauka

Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (nuo 1725 m. Višnioveckienės) portretas su šuneliu ir pažu.