Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas

Gyčio Oržikausko nuotrauka

Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (nuo 1725 m. Višnioveckienės) portretas su šuneliu ir pažu.

Vokietija
Drezdenas
Louis de Silvestre
kilnojamasis kultūros paveldas
portretas
vaizduojamoji dailė
1700-1750
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Louis de Silvestre
Teklė Rožė Radvilaitė – Višnioveckienė (1703–1747)
1731 m.
Drezdeno Senųjų meistrų paveikslų galerija