Kunigaikščių Čartoryskių gotikiniai vartai-bokštas Lucke

Lokacija: Kafedralna 6, Lutsk
Metai: XV a.
Kategorija: Architektūra (istorinė)

Susiję laikotarpiai: 15 a.

Reikšmė Lietuvai: Vienintelis išlikęs Lucko Žemutinės pilies bokštas, pavadintas garsios LDK giminės Čartoriskių vardu

Lucko Žemutinę pilį sudarė aptvaras su keturiais mūriniais ir keturiais mediniais bokštais. Vienintelis iki šių dienų išlikęs šios gynybinės sistemos elementas – XV a. statyti kunigaikščių Čartoriskių gotikiniai vartai-bokštas. Vartai kelis kartus perstatyti, šalia jų išlikę gynybinės sienos likučiai.

 

Vitkauskaitė, Dalia, Lietuvos paveldo Ukrainoje inventorinis sąrašas, 2008

https://www.vle.lt/straipsnis/cartoriskiai/