Spėjamas kunigaikščio Sapiegos silueto atvaizdas

Metai: XVIII a.
Autorius: Georg Friedrich Ayrer
Kategorija: Taikomoji dailė

Leipcigo istorijos muziejuje saugoma siluetų piešėjo Georg Friedrich Ayrer (1744–1804) nupiešta lošimų korta, su ranka parašytu užrašu Pr. Sapieha. Vaizduojamas asmuo gali būti kunigaikštis Juozapas Sapiega.

Juozapas Sapiega  (1737-1792 m. Liachavičuose, dab. Baltarusija) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo ir politinis veikėjas. Ignoto Sapiegos sūnus, Aleksandro Sapiegos tėvas. Kunigaikštis (1768 m.). Lengvosios kavalerijos pulkininkas. Varšuvoje baigė Kilmingųjų kolegiją, mokėsi kitose aukštosiose mokyklose. Nuo 1762 m. buvo pasiuntinys į Abiejų Tautų Respublikos Seimą. 1766–84 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro raikytojas. Antirusiškos Baro konfederacijos (1768–72 m.) LDK teritorijoje vienas steigėjų, nuo 1769 m. buvo jos vadovas (maršalka) ir Lietuvos konfederatų kariuomenės generalinis vadas.

 

Algirdas Matulevičius, https://www.vle.lt/straipsnis/juozapas-sapiega

https://www.stadtmuseum.leipzig.de/DE-MUS-853418/objekt=Z0003782