Kunigaikščio Sapiegos šešėlinis portretas (?)

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas
Nuotrauka iš https://www.europeana.eu/portal/en/record/08547/sgml_eu_php_obj_z0003782.html?q=Sapieha#dcId=1550491471298&p=1, CC BY-NC-SA 4.0

Siluetų piešėjo Georg Friedrich Ayrer (1744–1804) nupiešta lošimų korta, su ranka parašytu užrašu Pr. Sapiehe / Sapieta (?) . Spalvota spauda, popierius, 8,5 x 5,4 cm . Trumpinys Pr. šio laikotarpio dokumentuose naudotas žymėti titulą „kunigaikštis (princas)“, pvz. „Monument sépulcral du Pr. Alexandre Sapieha/ dans dans l’eglise de Jesus au couvent des P. P. de la Trés- sainte Trinité./ Publié par la commission archéologique de Vilna“. Sprendžiant iš išvaizdos, pavaizduotas asmuo gali būti kunigaikštis Juozapas Sapiega (1737–1792), kuris nuo 1769 m. buvo išrinktas Lietuvos armijos generaliniu regimentu, dalyvavusių konfederacijoje. Rusijos armijai spaudžiant buvo priverstas atsitraukti į Rusiją, paskyrus Lietuvos konfederatų vadu nepatyrusį jaunesnį brolį Kajetoną Mykolą Sapiegą. 1770 metais keletui mėnesių atsisakė nuo politinės veiklos, gyveno Gdanske, pas savo pusbrolį Varmijos vyskupą Ignotą Krasickį. Kaltinamas bailumu ir neveiklumu, vadovavimo neatsisakė. Nežiūrint į savo pareiškimus, į LDK negrįžo ir keliavo po Europą, pabūvojo Cešine ir Drezdene.

 

Parengta pagal: https://www.europeana.eu/portal/en/record/08547/sgml_eu_php_obj_z0003782.html?q=Sapieha#dcId=1550491471298&p=1 ;

http://www.atmintis.mb.vu.lt/kolekcijos/VUB01_000387134 ;

https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozapas_Sapiega .