Kryžius lietuviams, palaidotiems Gruzijoje

Lietuvos ambasados Gruzijoje (Skartvele) nuotrauka

1989 m. Kaukazo krašte buvo apie 977 lietuvių (Tbilisyje – 353). 2012 m. Tbilisyje, Petro ir Povilo kapinėse, kuriose nuo seno buvo laidojami kitataučiai, pastatytas lietuviškas kryžius per karus žuvusiems,  tremtiniams, kitiems lietuviams, kurių kapaviečių mes nežinome.
Žinoma, kad šiose kapinėse palaidotas 1881 m. miręs mokslininkas Juozapas Chodzka, Kaukaze vykdęs geodezinius matavimus. Kapo vieta nežinoma.

Parengta pagal: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Bm9jaZ42ePJjiIbvzHwfUVTjn8EDvedD&ll=41.695596462531164%2C44.830772309856&z=18 .

Sakartvelas
Tbilisis
nekilnojamasis kultūros paveldas
kapai
paminklas
taikomoji dailė
2000-2050
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.5. atpažinimo principas
Juozapas Chodzka (1800–1881)