Kryžius atminti lietuviams palaidotiems Sakartvele

Metai: 2012 m.
Kategorija: Paminklai

1989 m. Kaukazo krašte buvo apie 977 lietuviai (Tbilisyje – 353). Tbilisyje, Petro ir Povilo kapinėse nuo seno buvo laidojami kitataučiai. Yra žinoma, kad šiose kapinėse palaidotas 1881 m. miręs mokslininkas Juozapas Chodzka, Kaukaze vykdęs geodezinius matavimus, tačiau tiksli kapo vieta nežinoma. 2012 m. kapinėse pastatytas lietuviškas kryžius per karus žuvusiems,  tremtiniams ir kitiems lietuviams, kurių kapavietės nežinomos.

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacija, https://urm.lt/default/lt/naujienos/lietuvisku-pedsaku-sakartvele-zemelapis-kviecia-tyrineti-simtamete-draugyste_1