Kryvičai

Kryvičių miestelis yra 11 km į pietvakarius nuo Budslavo, Minsko srityje.

1770 m. Trakų pakamaris Andrius Vladislovas Ukolskis čia fundavo trinitorių vienuolyną. Netrukus (tarp 1776 ir 1796 m.) medinius pastatys pakeitė vėlyvojo baroko stiliaus, mūrinis trinitorių vienuolyno ir Šv. Andriejaus bažnyčios kompleksas. Išlikęs iki šių dienų.

 

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Krivičiai
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1750-1800
1800-1850
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas