Kruopynai – Prano Domšaičio gimtinė

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Google Maps nuotrauka

 

Kruopynai (vok. Kropiens) — kaimas, kuriame gyvenusioje lietuvių šeimoje gimė ir augo žinomas lietuvių dailininkas Pranas Domšaitis (1880—1965). Jau sovokietėjęs tėvas sūnų įregistravo Franz Domscheit vardu. Pranas piešė nuo vaikystės. Nuo 1907 m. mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje. Vėliau dėstė Kaune. Paskui vėl mokėsi — Berlyne pas L. Korintą, Florencijoje, Paryžiuje, Amsterdame, Hagoje. Tapė romantiškojo impresionizmo stiliumi. Per pirmąjį pasaulinį karą buvo gimtinėje. Karo bėglių sukeltus įspūdžius pavaizdavo paveikslų serija „Bėgimas į Egiptą“. Žinomi jo darbai — „Rytprūsių kaimas“, „Trys moterys“, „Nukryžiuotasis“.

1919 m. dailininkas surengė pirmąsias personalines parodas Berlyne ir Breslau mieste. Jo tapybą gerai įvertino to meto garsi dailininkė K. Kolvic. Apie 1920 m. jis oficialiai susigrąžino savo tautybę ir ėmė pasirašinėti Pranu Domšaičiu. Vedė žymią to meto dailinkę A. Armholt, keliavo po Vengriją, Ruminiją, Balkanus, Turkiją. Hitlerininkai P. Domšaičio paveiklus išmetė iš Vokietijos muziejų, jam buvo uždrausta tapyti.

1949 m. P. Domšaitis išvyko į Pietų Afriką —jo žmona gavo darbą Keiptauno universitete. Koro apylinkėse, savotiškai primenančiose Lietuvą, dailininkas išgyveno antrąjį kūrybinio pakilimo laikotarpį. 1964 m. jis laimėjo konkursą „Garsieji ir žadantieji“. Paskutinis dailininko paveikslas, vaizduojantis lietuvio ir afrikiečio sodybas bei judančių žmonių figūras, pavadintas „Juk aš visada pakeliui“. Tokius žodžius jis pasakė gulėdamas mirties patale. P. Domšaitis mirė 1965 m. lapkričio 14 d. Rodenbose, Pietų Afrikoje. Palaidotas Plumstead kapinėse, Keiptaune.

Parengta pagal: Vytautas Šilas, Henrikas Sambora. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje (Vilnius: „Mintis“, 1990).