Kristaus Atsimainymo bažnyčia Niujorke

Kristaus Atsimainymo bažnyčia Niujorke

Lokacija: 64-25 Perry Ave, Queens, NY 11378
Metai: 1962 m.
Autorius: Jonas Mulokas, Vytautas Kazimieras Jonynas
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Kristaus Atsimanymo bažnyčia – ryškiausias išeivių architekto Jono Muloko kūrinys. Prelato Jono Balkūno pastangomis iškilusios bažnyčios statybos ir dekoravimo darbai buvo atlikti lietuvių: inžinierius Kozmas Balkus, elektros inžinierius Edvardas Žitkus, statybos rangovas Jonas Stankus.

Projektas pelnė pripažinimą ne tik lietuvių diasporos, tačiau ir amerikiečių tarpe. Nors tuo metu J. Muloko dar nebuvo oficialiame Niujorko architektų sąraše, Amerikos registruotų architektų metiniame  suvažiavime 1962 m. (angl. „American Registered Architects Annual Convention”) už Kristaus Atsimanymo bažnyčią sakralinės architektūros kategorijoje jis apdovanotas pirmos vietos prizu. Šio įvykio dėka, bažnyčios nuotrauka atsidūrė ant dienraščio „The New York Trimes“ viršelio šalia pasaulyje pripažinto objekto – Ero Sarineno projektuoto Kenedžio oro uosto. Apdovanojimu pastatą įvertino ir Karališkųjų komercijos rūmų organizacija (ang. „Queens Chamber of Commerce”).

Bažnyčios architektūra žymi J. Muloko perėjimą į vėlyvąjį kūrybos etapą, kada lietuviškumo aspiracijos tapo artimesnės 20 a. antrosios pusės tendencijoms. Pastatui originalumo suteikė inovatyviai išspręstas stogas, kurio įstiklinta viršutinė dalis į interjerą leido patekti dienos šviesai. Architektas pastebėjo, jog „šio tipo bažnyčių blogybė, kad viršutinė dalis dažniausiai būna tamsi, dėlei to buvo duotas stiklo šelmuo prilaikomas metalinių konstruktyvinių rėmų su lietuviškų stogų „žirgelių“ užbaigomis.“[1]

Mulokas šioje bažnyčioje įžvelgė reikšmingą sakralinės architektūros posūkį, kuriame buvo atsisakyta bažnyčioms būdingo „arkinio perdengimo būdo, taip paliekant praeityje gražius įprastus stilius“[2]. Viena vertus „A“ forma, kaip maldai sudėtų rankų motyvo refleksija, 20 a. antroje pusėje buvo dažna komponuojant sakralinių pastatų struktūrą. Kita vertus, J. Mulokui šis pasirinkimas turėjo ir kitą, simbolinę, prasmę, nes priminė lietuviško klojimo siluetą. Vis tik, ryškiausias lietuviškas elementas – bokštas, pastatytas iš keturių palinkusių kolonų, užbaigiamas lietuviško koplytstulpio formos viršūne.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Jonas Mulokas. Viešpaties Atsimainymo Bažnyčios architektūra. Rankraštis. Mulokų šeimos archyvas. Santa Monica.

[2] Ibid.