Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia

Nuotrauka iš https://lv.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%81slavas_Romas_kato%C4%BCu_bazn%C4%ABca#/media/Att%C4%93ls:Kr%C4%81slavas_sv._Ludvika_bazn%C4%ABca.jpg, CC BY-SA 4.0

Grafas Konstantinas Liudvikas Plateris nuo 1755 iki 1767 m.  fundavo naujos mūrinės bažnyčios statybas vietoje  čia buvusios medinės bažnyčios. Bažnyčia buvo numatyta kaip Livonijos katedra. Statybai vadovavo Antonio Parokko,  suteikęs jai Romos bažnyčias primenančią raišką.

Parengta pagal: https://lv.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%81slavas_Romas_kato%C4%BCu_bazn%C4%ABca .

Latvija
Kraslava
Antonio Parokko
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1750-1800
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Antonio Parokko
Konstantinas Liudvikas Pliateris (1722–1778)
1755–1767 m.