Kraslavos pilis

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Semigall nuotrauka, CC BY-SA 3.0

Šią pilį 17501791 m. pasistatė Lietuvos didysis raštininkas, Vyriausiojo Lietuvos tribunolo maršalka, Trakų vaivadijos kaštelionas Konstantinas Liudvikas Pliateris (1722–1778) , o 1759–1791 m. pagal architekto Antonio Parokko projektą pasistatė dabartinius rūmus – didelį triaukštį baroko stiliaus pastatą, kurio pirmame aukšte buvo Pliaterių giminės rezidencija, antrame ir trečiame – biblioteka. Įkūrė čia prekybos centrą, kaldino savo pinigus, todėl buvo vadinamas mažuoju Livonijos karaliumi. Konstantinas Liudvikas Pliateris suspėjo baigti rūmų statybą Kraslavoje tik dalinai. Pliaterių rūmų bibliotekoje per gyvenimą jo buvo surinkta apie 20 tūkstančių tomų. Vėliau ten įsikūrė vienuolyno mokykla našlaičiams ir mažai pasiturinčių tėvų vaikams.

Viduje rūmai dekoruoti italų dailininko Filippo Castaldi paveikslais. Rūmai buvo nacionalizuoti 1920 m., ir juose iki 1980 m. veikė mokykla. Rūmai neseniai restauruoti.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Pliateriai ;

https://lt.wikipedia.org/wiki/Konstantinas_Liudvikas_Pliateris .