Kotrynos Jogailaitės kapas

Nuotrauka iš https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Jagiellon#/media/File:Catherine_of_Sweden_(1562)_grave_2007.jpg, skirta viešam naudojimui (public domain)

Kotryna Jogailaitė (1526—1583) buvo jauniausia Žygimanto Senojo ir Bonos Sforzos duktė, Žygimanto Augusto sesuo. 1557—1562 m. Kotryna susituokė su būsimuoju Švedijos karaliumi Jonu III. 1562-1569 m. Kotryna buvo Suomijos kunigaikštienė, o nuo 1569 m. — Švedijos karalienė. Abu su vyru pradėjo Abiejų Tautų Respublikos valdovų Vazų dinastiją. Palaidota Upsalos katedroje.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kotryna_Jogailait%C4%97 .

 

Švedija
Upsala
nekilnojamasis kultūros paveldas
kapai
vaizduojamoji dailė
1550-1600
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.5. atpažinimo principas
4.2.2. atpažinimo principas
Kotryna Jogailaitė (1526–1583)
apie 1583 m.
Upsalos katedra