Kniažycai

Kniažycai

Kategorija: Vietovės

Kniažycai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais buvo didikų Pacų valda. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vėliavininkas Konstantinas Vladislovas Pacas 1681 m. čia pasikvietė dominikonų vienuolius, pastatydino jiems medinę bažnyčią ir vienuolyną. Be to, padovanojo Švč. Mergelės Marijos paveikslą, kuris netrukus ėmė garsėti malonėmis. 1780 m. buvo konsekruota nauja mūrinė Šv. Mikalojaus bažnyčia. 1791 m. pastatytame korpuse įsikūręs vienuolynas 1832 m. buvo uždarytas, o bažnyčia paversta cerkve. Šiuo metu ji smarkiai sunykusi ir neveikianti.

 

Klajumienė, Dalia, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012