Kniažycai

Kniažycai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais buvo didikų Pacų valda. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vėliavininkas Konstantinas Vladislovas Pacas 1681 m. čia pasikvietė dominikonų vienuolius, pastatydino jiems medinę bažnyčią ir vienuolyną. Be to, padovanojo Švč. Mergelės Marijos paveikslą, kuris netrukus ėmė garsėti malonėmis. 1780 m. buvo koncekruota nauja mūrinė ŠV. Mikalojaus bažnyčia. 1791 m. pastatytame korpuse įsikūręs vienuolynas 1830 m. buvo uždarytas, o bažnyčia paversta cerkve. Šiuo metu ji smarkiai sunykusi ir neveikianti.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Kniažycai
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
Pacai