Kazimiero Jogailaičio kapas

Nuotrauka iš https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_IV_Jagiello%C5%84czyk#/media/File:Jagiellonczyk1.jpg, skirta viešam naudojimui (public domain)

Kazimieras Jogailaitis (1427—1492) buvo Jogailos sūnus, nuo 1440 m. — Lietuvos didysis kunigaikštis, nuo 1447 m. — Lenkijos karalius.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazimieras_Jogailaitis .

Lenkija
Krokuva
nekilnojamasis kultūros paveldas
kapai
vaizduojamoji dailė
1450-1500
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.5. atpažinimo principas
4.2.2. atpažinimo principas
Kazimieras Jogailaitis (1427–1492)
apie 1492 m.
Vavelio katedra