Kazbeko kalnas

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Lietuvos ambasados Gruzijoje (Skartvele) nuotrauka

Pasak naujausių tyrinėjimų, Kaukaze lankėsi pasaulinio garso lietuvių dailininkas bei kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911). XIX amžiuje tarp intelektualų buvo populiaru vykti į Kaukazą gydytis tuomet dažnų plaučių ar kitų ligų. Taip 1905 metais, pakviestas mecenatės ir šeimos bičiulės Bronislavos Volmanienės, į Kaukazą atvyko ir M.K.Čiurlionis. Čia jis ne tik gydėsi, bet ir tyrinėjo aplinką, kopė į Kazbeko kalną. M.K.Čiurlionio įspūdžiai vaizdžiai aprašyti jo laiškuose artimiesiems

Kaukazas paliko pėdsaką ir vėlesnėje M.K.Čiurlionio kūryboje. Paveiksluose Kaukazo kalnų motyvas išnyra 1907 metų cikle „Zodiako ženklai” (žr. paveikslus „Šaulys” ir „Saulė eina Avino ženklu”).

Daug lietuvių Gruzijoje atsidūrė kaip carinių represijų aukos, ypač po nesėkmingo 1830-1831 metų sukilimo. Tarp sukilimo dalyvių buvo ir talentingas geografas, geodezininkas, Vilniaus universiteto auklėtinis Juozapas Chodzka (Józef Chodźko) (1800-1881). Į caro žandarų akiratį jis pateko dar studijuodamas universitete, kur dalyvavo slaptųjų draugijų veikloje. Tiesa, įkalinimo ir tremties jis išvengė, tačiau dirbti Lietuvoje jam buvo užkirstas kelias. 1840 metais J.Chodzka atvyko į Tbilisį, vadovavo Kaukazo žemių matavimo komitetui, o vėliau leidosi į 14 metų trukusią kelionę po Kaukazo kalnus. J.Chodzkos dėka atliktas milžiniškas darbas: tiksliai nustatyta 1386 taškų (viršukalnių) geografinė padėtis ir aukštis virš jūros lygio – vadinamoji Užkaukazės trianguliacija. Tai buvo pirmasis išsamus geodezinis ir geografinis Kaukazo tyrimas, kurio pagrindu sudarytas detalus Kaukazo žemėlapis.

1867 metais J.Chodzka išėjo į pensiją ir apsigyveno Tbilisyje. 1872 metais Tbilisio bendruomenė iškilmingai pažymėjo jo veiklos penkiasdešimtmetį, o Geografinės draugijos Kaukazo skyrius įsteigė dvi J.Chodzkos premijas už geriausią Kaukazo aprašymą. Yra žinoma, kad 1874 metais, būdamas 74-erių, J.Chodzka leidosi tyrinėti Kazbeko ledynų, sudarė jų slinkimo stebėjimų programą. Mirė J.Chodzka Tbilisyje, palaidotas vietos katalikų kapinėse.

M.K.Čiurlionio Kaukaze darytos nuotraukos: http://ciurlionis.eu/en/photography/

Parengta pagal: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Bm9jaZ42ePJjiIbvzHwfUVTjn8EDvedD&ll=42.69382129408%2C44.51944556160049&z=15 .