Katniavos piliakalnis

Metai: 1274 m.
Kategorija: Atmintinos vietos

Prie Katniavos yra upelis Romovė ir vietovė Romanupiai (už 2 km į rytus nuo Katniavos), iš ko galima spręsti, kad Katniavos apylinkės buvo pagoniško kulto židinys. Ant vienos iš Katniavos aplinkinių kalvų, o gal ir ant paties Katniavos piliakalnio buvo pagrindinė Nadruvos apeigų vieta. Petras Dusburgietis taip pat mini Nadruvos Romovę. Katinavos kalną, pasak istoriko M. Pretorijaus, nadruviai laikė šventu. Vėlesniais amžiais Katniavos piliakalnis buvo vadinamas Aukštuoju ir pagarbiai minimas. Manoma, kad jame stovėjo nadruvių Cattowen pilis. Kai kurie tyrinėtojai su juo sieja Otholien arba Otholichien (Aukštuolyčių) pilį. Ordinas nadruvių pilį sunaikino 1274 m.

Piliakalnis yra pačiame miestelyje, kiek į šiaurės vakarus nuo jo centro. Pasak padavimo, kryžiuočiai sunaikino ant kalno buvusią šventovę, nužudė Krivį, o vaidilutes išsivedė nelaisvėn. Vienai iš jų pavyko pabėgti ir grįžti. Ji ėmė maldauti Praamžį, kad ją šioje vietoje paliktų. Ir ji pavirtusi vinkšnele. Kryžiuočiai bandė ją nukirsti – iš jos kraujas tekėjęs. Keturi kirtikai į kalną nugrimzdę – ten duobė atsiradusi. Ir tikrai kalno viršūnėje, prie duobės, auga sena vinkšna. Sako, audros metu ji aimanuodavo. Tos aimanos dar sustiprėjo, kai lietuviai čia liovėsi lietuviškai šnekėti. Dar sakoma, kai aplinkui bus kalbama lietuviškai, vinkšna išsivaduos. Padavimo motyvais vokiečių poetas Fridrychas Bekeris yra parašęs poemą „Katinavos mergelė“. XIX a. Katniavoje lankęsis Vilius Kalvaitis užrašė, kad nuo bažnyčios į šiaurę yra 20 metrų aukščio kalnas, rytuose prie jo – didelis seklus ežeras, o ant kalno vidurio auga garsioji 2 metrų skersmens, 13 metrų aukščio vinkšna, tarsi karalienė apsupta dar 60 mažesnių vinkšnų. Jam žmonės dar pasakojo, kad čia pilis yra nugrimzdusi.

Pilies kalnas išlikęs. Jo aikštelė ovali, apie 20 ir 25 metrų dydžio, apjuosta pylimu.

 

Šilas Vytautas, Sambora Henrikas, Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje, Vilnius, Mintis, 1990

Šimėnas Valdemaras, https://www.mle.lt/straipsniai/katniavos-piliakalnis