Karolio Stanislovo Anupro Radvilos II „Pone mielasis“ portretas

Gyčio Oržikausko fotografija

Vilniaus vaivados Karolio Stanislovo Anupro Radvilos II „Pone mielasis“ portretas.

Lenkija
Krokuva
Konstantinas Aleksandravičius
kilnojamasis kultūros paveldas
kilnojamieji daiktai, susiję su svarbiausiais istoriniais įvykiais, visuomenės, kultūros, karo, sporto, religijų istorija, įžymių žmonių gyvenimu
numizmatinę, sfragistinę, heraldinę, filatelinę, faleristikos vertę turintys objektai
1750-1800
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Konstantinas Aleksandravičius
Karolis Stanislovas Anupras Radvila II „Pone mielasis“ (1734–1790)
1786 m.
Nacionalinis Krokuvos muziejus