Karlo Oilenšteino kūriniai

Lokacija: Das Ostpreußische Landesmuseum, Heiligengeiststraße 38, 21335 Luneburg
Metai: XX a.
Autorius: Karlas Oilenšteinas
Kategorija: Vaizduojamoji dailė

Iš Klaipėdos krašto kilęs Vokietijos vėlyvas ekspresionistas tapytojas ir grafikas Karlas Oilenšteinas gimė 1892 m. rugpjūčio 25 d. laivo kapitono šeimoje, buvo šeštas iš septynių vaikų. Įgijęs komercinį išsilavinimą, tarnavo savanoriu artilerijoje Pirmajame pasauliniame kare. 1919–1923 m. Karaliaučiaus meno akademijoje studijavo pas profesorius Richardą Pfeiferį (Richard Pfeiffer, 1878–1962) ir Arturą Degnerį (Arthur Degner, 1888–1972). Iki 1926 m. jis gyveno ir dirbo Karaliaučiuje kaip laisvas menininkas. Jį rėmė medienos pirklys Stepath, kurio dukters Lenos portretus menininkas sukūrė, o vėliau ją vedė. Tarp 1926 m. ir 1945 m. Eulensteinas gyveno Berlyne vasaras leisdamas Nidoje, Baltijos pakrantėje. Čia tapė aliejumi, tempera, akvarele Kuršių neriją, Klaipėdos ir pamario krašto peizažus, žvejų ir valstiečių gyvenimo vaizdus. Nidos dailininkų kolonijos (įkurta 1867) vienas dalyvių.

Po 1926 m. Oilenšteinas dalyvavo daugelyje parodų Berlyne, tarp kurių organizuotose Berlyno Sezession (vok. Berliner Sezession), Prūsijos meno akademijos. 1936 m. personalinė paroda „Eulensteino paveikslai“ keliavo po pietų ir pietvakarių Vokietiją.

1937 m. nacionalsocialistai eilę tapytojo paveikslų deklaravo kaip išsigimusį meną (vok. Entartete Kunst) ir pašalino iš viešų kolekcijų. Jis vis tik nuo 1936 iki 1941 m. dar eksponavosi su Vokietijos darbininkų frontu. Išreikšdamas savo nusistatymą prieš nacionalizmą Oilenšteinas 1937–1944 m. nepriėmė pakvietimų dalyvauti Didžiojoje dailės parodoje Miunchene.

1945 m. likus keturioms dienoms iki II pasaulinio karo pabaigos Oilenšteinas prarado savo studiją, kuri per Berlyno bombardavimo ataką iš oro buvo sunaikinta kartu su 600 kūrinių.

Po karo trūkstant meno priemonių medžiagų Oilenšteinas iliustravo noveles. Prisijungė prie 1952 m. susikūrusios menininkų grupės Der Ring (Žiedas). Ši siekė pristatyti publikai naujus menininkus, nepriklausomai nuo jų individualaus stiliaus.

Menininkas ir toliau dalyvavo su savo kūriniais svarbiose parodose iki pat savo mirties Berlyne 1981 birželio 23 d.

Karlo Oilenšteino kūriniai saugomi Berlyno galerijoje, Modernaus meno, fotografijos ir architektūros krašto muziejuje (vok. Die Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur).

1991–1992 m. Liuneburge, Rytprūsių krašto muziejuje (vok. Ostpreußisches Landesmuseum), minint Karlo Oilenšteino 100-sias gimimo metines, buvo surengta paroda bei išleistas katalogas (Jorn Barford. Karl Eulenstein. 1892-1981.-Husum Verlag, 1992).

 

Prof. Dr. Raminta Jurėnaitė