Kamsvykių piliakalnis

4,5 km į rytus nuo Įsruties centro, 2 km į šiaurę nuo Gumbinės kelio, siauro Ungurupės (Angerapės) vingio dešiniajame krante yra Kamsvykių piliakalnis (pažymėta apytiksliai). Čia stovėjo Kamsvykių (Camensvike) pilis. 1275 m. po ilgų ir atkaklių grumtynių ją užėmė kryžiuočių kariuomenė. Pilį gynė 200 karių. Juos visus išžudė kryžiuočiai, o moteris ir vaikus pasiėmė sau, drauge su dideliu grobiu. Kryžiuočiai Kamsvykių pilį sudegino — taip buvo galutinai užkariauta Narduva. Daugelis narduvių persikėlė gyventi į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę.

Tinkamos vietos piliai Kamsvykiuose nėra. Kylant Ungurupe į viršų, dešiniajame jos krante už 2 km Tamoviškėse netoli Pisos yra piliakalnis, vokiečių vadintas Pagonių įtvirtinimu. Manoma, kad čia galėjo stovėti garsioji Kamsvykių pilis.

Parengta pagal: Vytautas Šilas, Henrikas Sambora. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje (Vilnius: „Mintis“, 1990).

Karaliaučiaus sritis
Černiachovskas
nekilnojamasis kultūros paveldas
archeologija
1250-1300
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.1. atpažinimo principas
XIII a.