Kamojys

Kamojų miestelis minimas nuo 1550 m. 1603—1606 m. čia pastatyta Jono Rudaminos-Dusetiškio funduota gotikinė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, išsiskirianti gynybinei architektūrai būdingomis formomis. XVII a. po gaisro bažnyčia perstatyta, o 1778 m. Vainų ir Kozėlų lėšomis dar primūryta koplyčia su kripta. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia uždaryta, vėliau grąžinta tikintiesiems.

Praeityje Kamojys priklausė lietuvių etninėms žemėms. XIX a. viduryje ties Kamojais ėjo lietuvių ir baltarusių kalbinė riba, kalbėta mišriai. Iki Antrojo pasaulino karo apylinkėje lietuvių kalbą mokėjo 300–500 žmonių. 1942 m. lietuviais užsirašė 10% valsčiaus gyventojų. 1942–1944 m. Kamojų valsčiuje įsteigta 12 lietuviškų pradinių mokyklų. 1993 m. mokančių lietuvių kalbą Kamojų apylinkėje buvo apie 10 gyventojų.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kamojys;

VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė, (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Kamojai
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
1900-1950
1950-2000
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas