Kalija

Metai: 1419 m.
Kategorija: Vietovės

Kalija (vok. Kalgen) – buvęs kaimas 7 km į pietvakarius nuo Karaliaučiaus, 2 km nuo Aistmarių. 1419 m. minėtas kaip Calyen. Per Didįjį prūsų sukilimą sukilėliai buvo apgulę Karaliaučiaus pilį. Norėdami išvengti didelės ir stiprios kryžiuočių kariuomenės puolimo, jie atsitraukė į Kalijos kaimą. Čia ir įsitvirtino. Susidoroti su sukilėliais kryžiuočiams nepakako vien rinktinės kariuomenės – jie pasikvietė ir visą Karaliaučiaus pilies įgulą. 1262 m. sausio 21 d. įvyko mūšis, kurį sukilėliai pralaimėjo. Tai išgąsdino kai kuriuos Sembos vitingus ir jie pasitraukė iš sukilimo. Petras Dusburgietis rašė, kad „tą dieną krito daugiau negu 3 tūkstančiai sembų bei kitų prūsų”. Sukilėlių pralaimėjimas buvo skausmingas. Iki XX a. ši vieta buvo vadinama Pagonių žaizda (vok. Heide-Wund). Kryžiuočiai didžiavosi Kalijos pergale, laikė ją revanšu už pralaimėjimą ties Pokarviais.

 

Šilas Vytautas, Sambora Henrikas, Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje, Vilnius, Mintis, 1990