Kajetano Sosnovskio kūriniai

Lokacija: Zachęta – National Gallery of Art, plac Stanisława Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
Metai: XX a.
Autorius: Kajetanas Sosnovskis
Kategorija: Vaizduojamoji dailė

Kajetanas Sosnovskis gimė 1913 kovo 28 d. Vilniuje; jauniausias iš septynių Aleksandro ir Malvinos Ogonowski vaikų. Tėvas – geležinkelininkas, motina – namų šeimininkė. Vaikystėje Kajetanas sirgo kaulų tuberkulioze, kuri pagydyta paliko pėdsakus. Penki jo broliai ir seserys mirė ankstyvoje vaikystėje.

1920 m. Sosnowskių šeima persikėlė į Chelmą. Ten 1922–1934 m. menininkas baigė pradinę ir vidurinę mokyklą, mokytojų seminariją. Ypač domėjosi muzika (mokėsi groti smuiku ir violončele), tiksliaisiais mokslais ir tapyba.

1935–1939 m. studijuoja Varšuvos dailės akademijoje tapybą pas Tadeuszą Pruszkowskį (1888–1942) ir Wojciechą Jastrzębowskį (1884–1963).

1939 m. baigęs studijas persikelia į Siedlce. Susituokia su Henryka Jarosinski ir susilaukia sūnaus. Santuoka greitai išyra.

1947–1949 m. vadovavo meno savaitrasčiui „Kuźnica”.

1955 m. Sosnowskis prisijungė prie menininkų susivienijimo Grupė 55 (lenk. Grupa 55), dar vadinamo ir Senamiesčio grupė (lenk. Staromiejska) su grupės nariais Marianu Boguszu (1920–1980), Zbigniewu Andrzejumi Dłubaku (1921–2005). Šalia studijų uždarbiauja mokytojaudamas ir iliustruodamas knygas.

1944 m. surengia pirmą savo parodą savo dirbtuvėje Siedlece.

1944–1946 m. aktyviai dalyvauja politiniame ir meniniame gyvenime. Gyvena ir dirba Lodzėje.

1946 m. susituokė su Zofia Czerwinska. Gimė duktė. Po dviejų metų jie išsiskyrė.

1949 m. persikėlė į Varšuvą, ten susipažino su filologe Wanda Leopold (1920–1977) iš ilgalaikio ryšio gimė duktė Honorata ir sūnus Martinas.

Su Marianu Boguszu, Zbigniewu Andrzejumi Dłubaku, Andrzejum Szlagieru, Andrzej Zaborowski (1926–2002) ir Barbara Zbrożyna (1923–1995) dalyvauja kartu parodose ir 1956 m. įkuria legendinę galeriją Kreivas ratas (lenk. Krzywe Koło) Varšuvoje. Su šia galerija Lenkijoje atsirado naujas autorinės galerijos eksponuojančios tik šiuolaikinį eksperimentinį meną tipas. Ji tapo prototipu visai eilei kitų.

Kajetanas Sosnovskis taip pat buvo iniciatorius erdvinių formų bienalės galerijoje El (lenk. Galerii El) Elbinge. 1972 m. jis įkūrė galeriją 72 (lenk. Galerii 72) Chełme.

Sosnovskis savo abstrakčioje kūryboje eksperimentuoja su meninėmis technikomis, panaudoja ir netapybines medžiagas, pasiekia didelės formalios kompozicijų įvairovės kaip ir aktyvaus santykio su erdve.

1955–1956 m. Sosnowskis sukūrė paveikslų ciklą „Lyrinis dienoraštis“ (lenk. Pamiętnik liryczny), kuriuo atsisveikino su postimpresionizmu bei realizmu ir pradėjo vis stiprėjantį daiktiškumo atsisakymo procesą.

1958–1959 m. jis dirba prie abstrakčių baltų paveikslų ciklo (lenk. Obrazy białe). Tai – materialus geometrinių formų paveikslai nutapyti vien tik balta spalva.

1959–1960 m. cikluose “Biblijiniai portretai” ir “Erotika” (lenk. Portrety biblijne, Erotyki) abstrakcijoms būdingas priemonių asketizmas ir subtilios šviesios spalvos.

1963–1965 m. ciklą „Tušti paveikslai“ (lenk. Obrazy puste) tapytojas tapo be teptuko, delnu betarpiškai braukdamas dažus per drobės plokštumą.

Apie 1965 m. pradėtą naują ciklą Sosnovskis rašė: „pasirodė „Poliptikai“ (lenk. Poliptyki), paveikslai, kurie pagal Plancko dėsnį atskleidžia spalvų kaip kvantinės energijos vertę … ir „Poliptikuose“ raudonos ar oranžinės tapo tarsi altoriumi žydrai spalvai, kuri turi daugiausiai energijos kvantų.“

1969 m. apdovanojamas dailės kritikų Cypriano Kamilio Norwido (1821–1883) vardo premija. Žiuri motyvuoja sprendimą: „Premija Kajetanui Sosnowskiui paskirta už didelius pasiekimus ilgamečių ir nuoseklių ieškojimų kelyje sprendžiant šviesos ir spalvos problemas. Savo parodoje eksponuotuose „Poliptikuose“ menininkas rado būdą išreikšti mokslo srities optikos problematiką sujungdamas ją į novatorišką sintezę su kontempliacine ir emocionalia veikla.“

Taip pat ir vėlyvam periode menininkas be paliovos eksperimentavo. Jis kūrė siūtus paveikslus, reljefus išpjautus iš medžio ir asimetriškas erdvines struktūras.

Sosnovskis vienas iš labiausiai pripažintų Lenkijos avangardinio šiuolaikinio meno kūrėjų. Jo kūriniai buvo ir yra rodomi visoje eilėje svarbiausių apžvalginių lenkų meno parodų skiriamų abstrakčiai tapybai, konstruktyvizmui ir konceptualiam menui.

Kajetano Sosnovskio kūriniai saugomi Nacionaliniame dailės muziejuje ir Šiuolaikinio meno centre Varšuvoje, Nacionaliniame muziejuje Gdanske, Architektūros muziejuje Vroclave, Nacionaliniame muziejuje Poznanėje, Dailės muziejuje ir Tekstilės muziejuje Lodzėje, Srities muziejuje Chełme, Torūnėje ir Košaline, Muziejuje Zeliona Gura ir Pamario muziejuje Sluske.

 

Prof. dr. Raminta Jurėnaitė

 

Kajetano Sosnovskio kūriniai “Zachęta” galerijoje Varšuvoje: https://zacheta.art.pl/pl/kolekcja/artysci/kajetan-sosnowski